27.01.17

Отримання інформації від Госгеокадастру

Подання запитів до Госгеокадастру

Оновлено порядок складання, подання та обробки запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Госгеокадастр.

Визначено механізм складання, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Госгеокадастр і його територіальні органи.

Інформація надається за запитами фізичних осіб, юридичних осіб та об'єднань громадян, в тому числі за запитами на отримання публічної інформації в формі відкритих даних.

Запит може бути поданий незалежно від того, стосується ця інформація особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит подається за вибором: в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону (на вибір запитувача).

Письмовий запит подається в довільній формі, але повинен містити:

- ПІБ (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку (якщо є);
- Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
- Підпис і дату.

Запит можна також подати, заповнивши форму на сайті Госгеокадастра.

Відповідь надається запитувачу способом, вказаним ним, не пізніше 5 робочих днів з дня реєстрації такого запиту.

Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з моменту реєстрації запиту.

Термін розгляду запиту, який стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку інформації серед значної кількості даних, може бути продовжений керівництвом Госгеокадастра або його територіального органу до 20 робочих днів.

Новий Порядок складання, подання та обробки запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру і її територіальні органи, затверджений наказом Мінагрополітики від 20 грудня 2016 року № 556. Також затверджено форми для подання таких запитів.

Джерело


Немає коментарів:

Дописати коментар