25.01.17

Припинення договору оренди землі при припиненні ФОП


Щодо припинення договору оренди земельної ділянки при прининенні діяльності фізичної особи-підприємця.

Роз’яснення Мінюсту щодо проблеми застосування законодавства по статусу фізичної особи - підприємця

“..фізична особа - підприємець в цивільно-господарських відносинах є різностороннім учасником. Принципи здійснення ним підприємницької діяльності роблять його подібним до юридичних осіб, тоді як в приватних відносинах, незважаючи на будь-які зміни в його статусі, він залишається бути громадянином - фізичною особою. А тому, слід чітко розмежовувати ці різні сфери відносин. Вбачається, що на підставі правила, встановленого у статті 51 Цивільного кодексу України, до фізичних осіб - підприємців слід застосовувати норми спеціального (господарського) законодавства, якщо предметом регулювання безпосередньо є їх підприємницька діяльність. Натомість, слід брати до уваги норми цивільного законодавства, якщо предмет регулювання виходить за межі підприємницької діяльності, зачіпаючи приватні інтереси суб'єкта, та в повній мірі врегульовується нормами Цивільного кодексу України.”


Приклад подібного застосування цих норм є у рішенні апеляційного суду де позивач (фізична особа-підприємець) просить визнати договір оренди землі припинений у зв'язку з ліквідацією юридичної особи - орендаря.

Апеляційну скаргу позивача задоволено з наступними висновками та посиланням на правову позицію Верховного Суду України від 16 грудня 2015 року у справі №6-375цс15:

Згідно із ст. 51 ЦК України до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 781 ЦК України договір найму припиняється у разі ліквідації юридичної особи, яка була наймачем або наймодавцем.

Згідно із ст. 31 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі припиняється в разі ліквідації юридичної особи-орендаря.

Пунктом 37 договору оренди земельної ділянки, укладеного між Новотроїцькою сільською радою і ОСОБА_1, передбачено, що дія договору припиняється у разі ліквідації юридичної особи-орендаря.

Пунктом 38 вказаного договору оренди передбачено підставі припинення договору шляхом його розірвання за: взаємною згодою сторін, рішенням суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, а також з інших підстав, визначених законом.

Аналіз змісту договору оренди землі дає підстави вважати, що цим договором визначені як безумовні підстави припинення дії договору (пункт 37), так і підстави розірвання договору за взаємною згодою сторін і за рішенням суду (пункт 38), які за своєю правовою природою є різними.

З наведених обставин справи вбачається, що як договором, укладеним сторонами по справі, так і статтями 781 ЦК України і 31 Закону України «Про оренду землі» передбачено припинення дії договору і зобов'язань за цим договором у зв'язку із ліквідацією юридичної особи.

Припинення договору - втрата договором своєї сили за умов, визначених законом або договором.

Оскільки договір укладено із фізичною особою-підприємцем, то з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця припиняє дію договір, укладений із такою особою як суб'єктом цивільних правовідносин, тобто з 28 листопада 2013 року.

Виходячи з наведеного, за змістом ст. 31 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі припиняється в разі ліквідації юридичної особи-орендаря і з цього приводу немає необхідності звертатись до суду з позовом про визнання його припиненим.

Вказана правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 16 грудня 2015 року у справі №6-375цс15, в якій Верховним Судом України звернуто увагу на те, що відповідно до статті 1 Закону України «Про оренду землі» оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Відповідно до статті 31 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі припиняється в разі ліквідації юридичної особи-орендаря.

Вирішуючи спір, судом першої інстанції не враховано, що у правовідносинах оренди землі відповідач мав статус фізичної особи-підприємця, а не як фізичної особи-громадянина, а тому з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності він як фізична особа-підприємець позбавлений статусу підприємця.

Із матеріалів справи вбачається, що відповідач неодноразово звертався до Новотроїцької сільської ради із заявами про зміну свого статусу, припинення договору оренди, але йому було відмолено (а.с.18,19).

За змістом статті 31 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі припиняється в разі ліквідації юридичної особи-орендаря і з цього приводу немає необхідності звертатись до суду з позовом про визнання його припиненим.

Проте суд першої інстанції не звернув на це увагу та відмовив в задоволенні позову, зазначивши, що припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця не є підставою для припинення договору оренди землі у зв'язку з ліквідацією юридичної особи, оскільки особа не втрачає і не змінює свого статусу фізичної особи, якого він набув з моменту народження, а лише набуває до нього нової ознаки «підприємець». Але, з огляду на вищевикладене такий висновок суду є помилковим.

Є і такі позиції вищіх судових інстанцій!

Так, позиція ВАСУ К/800/42989/15

“Правові наслідки ліквідації юридичної особи не є тотожними правовим наслідкам припинення статусу фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, оскільки за фактом припинення юридична особа повністю втрачає свою правосуб'єктність, тоді як фізична особа залишається носієм прав та обов'язків.”

Висновки ВСУ

“..у разі припинення суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи (виключення з реєстру суб'єктів підприємницької діяльності) її зобов'язання за укладеними договорами не припиняються, а залишаються за нею як фізичною особою, оскільки фізична особа не перестає існувати. Фізична особа - підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном.”

Отже, буде припинено договір оренди земельної ділянки в разі припинення фізичної особи підприємця, чи ні, буде залежати від умов самого договору.

Крім того, слід взяти до уваги, що договір припиняється шляхом укладання додаткової угоди між орендарем та орендодавцем. Договір буде вважатись припиненим тільки після реєстрації у Державному реєстрі речових прав та їх обтяжень. Автоматично свою дію договір не припиняє.

Якщо одна з сторін не вияве бажання укладати додаткову угоду про припинення договору оренди, то інша сторона в разі своєї зацікавленості має право його розірвати у судовому порядку.

Також, при вирішенні питання слід брати до уваги виконання умов самого договору та підстави його припинення.

Якщо умови використання та цільове призначення земельної ділянки не порушені, а також не передбачено припинення договору у разі припинення діяльності фізичної-особи підприємця, орендар в статусі фізичної особи не позбавляється права користування земельною ділянкою.

Інший варіант уникнути припинення, це укладання додаткової угоди про заміну сторін з ФОП на фізичну особу.

Немає коментарів:

Дописати коментар